Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

o programie

Wieś Kulturą Bogata to autorski program Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zapoczątkowany w 2009 r.. Rokrocznie w świetlicach wiejskich w Wołczynie odbywają się zajęcia i warsztaty z różnych dziedzin kultury i sztuki. Głównym założeniem programu jest dotarcie z ofertą zajęć kulturalnych do mieszkańców terenów wiejskich, którzy mają utrudniony dostęp do zajęć prowadzonych w Wołczyńskim Ośrodku Kultury z uwagi na brak komunikacji autobusowej w godzinach popołudniowych kiedy to właśnie odbywają się zajęcia w Domu Kultury. W tym roku programem zostało objętych 3 sołectwa gminy: Komorzno, Szymonków, Wierzbica Górna oraz miasto Wołczyn.   

Wołczyński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na zajęcia i warsztaty prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin kultury i sztuki w ramach programu „Wieś kulturą bogata”. Mamy nadzieję, że w naszej ofercie każdy znajcie coś ciekawego dla siebie. 

Wersja XML